Aanmeldingsformulier Ruud van der Horst toernooi voor mensen met Parkinson

—– s.v.p. per deelnemende biljarter een apart aanmeldingsformulier insturen —–

Kies hier aan welke spelsoort u wilt deelnemen
Moyenne (gemiddeld aantal caramboles per beurt) opgeven dat behoort bij de gekozen spelsoort