Algemeen

Wie zijn wij?
Zoals u onder het kopje St. Parkinsons Events hebt kunnen lezen, is de heer Ruud van der Horst, fervent biljarter en tevens Parkinsonpatiënt, sinds 2012 de oprichter van dit biljartevenement, daarbij vanaf het begin gesteund door BV Nieuwegein.
Begin 2019 is het bestuur van de Stichting overgenomen door medebiljarters en een nieuwe penningmeester, zie foto rechtsboven. V.l.n.r., de heren Cees van Schaik en Danny Kok, beiden enthousiaste biljarters en Mevr. M. Hennevelt, die de rol van penningmeester op zich heeft genomen. Harjan Hooijen,( niet op de foto) is de technische man voor o.a. het technische onderhoud van de website.
Bij de overname van het bestuur heeft de heer Ruud van der Horst onder grote dankzegging voor al zijn inspanningen een mooie oorkonde in ontvangst mogen nemen.

Waar staan wij voor?
Onze eerste prioriteit is om onze Stichting landelijke bekendheid te geven. Met dit doel hebben wij in mei 2022 voor de eerste keer deelgenomen aan de landsfinaledagen van de KNBB , om zo het biljarten voor mensen met Parkinson een podium te geven. Behalve met de KNBB werken wij inmiddels samen met de landelijke vereniging voor mensen met Parkinson in Bunnik, hebben contact gelegd met alle Parkinsons Cafés, wijkcentra en andere ontmoetingsplekken, teneinde al deze groepen bij elkaar te brengen. Daarnaast hebben wij een indrukwekkende lijst met – speciaal voor deze behandeling gecertificeerde- fysiotherapeuten aangeschreven met de vraag hun mensen met Parkinson te informeren over onze Stichting.
Ook de in aanmerking komende landelijke biljartlokalen reageren na contact steeds meer en positief.
Verder worden wij gesteund door de afdeling Neurologie van het Radboud ziekenhuis in Nijmegen en door de Dirk Kuyt Foundation ( zie sponsors). Ook zullen wij zo veel mogelijk via de krant en lokale televisiezenders de publiciteit zoeken.

Wat is ons doel?

Ons eerste doel is om elke biljarter, die vanwege zijn ziekte niet meer in de eigen club mee kan doen, de gelegenheid te bieden met medepatiënten in eigen regio in contact te komen en te helpen met het zoeken naar geschikte biljartlocaties.
Wij weten inmiddels, dat er al kleine clubjes zijn ontstaan vanuit de dagbehandeling zelf, vaak onder begeleiding van de fysiotherapeuten.

Ons tweede doel is het organiseren van deelname aan de landsfinaledagen van de KNBB èn het continueren van ons Jaarlijks Biljarttoernooi, dat elk jaar in de 2de helft van het jaar gehouden wordt. Afgelopen jaar hebben wij een groot aantal biljarters mogen verwelkomen op de nieuwe locatie van RCN, Herenstraat 100 te Nieuwegein, wat resulteerde in een gezellige en succesvolle dag.
Ons belangrijkste doel is echter om mensen, die met deze ziekte te maken hebben, te helpen hun hobby te blijven uitoefenen, zodat zij hun sociale contacten kunnen behouden en niet vereenzamen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?
Door de gegevens, die wij van u en uw fysiotherapeut krijgen, kunnen wij voor u op zoek gaan in uw woonplaats of regio naar geschikte biljartlocaties. Aan de hand van uw adresgegevens, beperkingen, zoals traplopen en wel of geen zelfstandigheid in vervoer, kunnen wij in ons uitgebreid bestand gaan zoeken en indien gewenst telefoneren met het lokaal en een eerste afspraak voor u regelen.
Heeft u vragen of tips? Gebruikt u hiervoor alstublieft ons aanmeldingsformulier.
Mocht dit niet lukken gebruik dan ons emailadres: parkinsonbiljart@outlook.com
Wij zullen hier zeker met veel aandacht naar kijken en adequaat op reageren.
Namens het bestuur,
Cees van Schaik