Algemeen

Wie zijn wij?

Wij zijn alle drie enthousiaste biljarters die al enkele jaren biljarten bij RCN in Nieuwegein. Binnen onze vereniging (BV Nieuwegein) is een biljarter die de ziekte van Parkinson heeft. Ruud van der Horst heeft 10 jaar terug een biljarttoernooi opgezet voor biljartende Parkinsonpatiënten. Wij als vereniging hebben dit initiatief vanaf het begin gesteund. Direct waren er voldoende leden beschikbaar als tellers en schrijvers alsmede de wedstrijdleiding.  Ook de eerste sponsor kwam uit de eigen vereniging.
Nu zijn we tien jaar verder en heeft de ziekte Ruud dusdanig ingehaald dat hij de organisatie niet meer aan kan. Wij als ondersteuners wisten allang dat dit toernooi om die reden niet verloren mocht gaan. Om die reden hebben Jan en Cees besloten het toernooi in stand te houden en voort te zetten door toe te treden tot het bestuur van de Stichting Parkinson Events.
Omdat wij ook de jongsten niet meer zijn hebben wij gezocht naar versterking en hebben wij een jonge biljarter gevonden die achter dit initiatief staat en bereid is daaraan mee te helpen.
Wij zijn (foto rechtsboven): v.l.n.r. Cees van Schaik, Jan-Willem van den Hoven en Danny Kok.

Waar staan wij voor?

In de eerste plaats willen wij het toernooi van Ruud dat nu de 9e editie in gaat continueren.
Dit is het landelijk biljarttoernooi voor Parkinsonpatiënten en wordt in de derde week van oktober georganiseerd.  Hiernaast moeten wij, nu we met z’n drieën zijn, natuurlijk meer kunnen.
Wij gaan ons inzetten voor meer mogelijkheden voor onze doelgroep.  Als eerste gaan wij hierin samenwerken met de KNBB om ook het meedoen van de groep aan de landsfinaledagen te promoten. Door de ziekte verliest de Parkinsonpatiënt vaak veel moyenne waardoor hij/zij uit de huidige klasse en vaak ook uit het team valt.
Hierdoor gaan vaan de sociale contacten verloren die men juist als prettig ervaart. 
De meesten vinden wel weer een plekje in een lager team. Echter als dit vanwege de ziekte niet meer kan, willen wij u graag bijstaan. Want ook hierna zijn nog mogelijkheden om door te biljarten. Wij gaan hierin samenwerken met de landelijke vereniging voor Parkinsonpatiënten in Bunnik.
Verder willen wij nauw gaan samenwerken met alle Parkinson Café ’s en andere ontmoetingsplekken gaan benaderen om deze doelgroep bij elkaar te brengen.