Algemeen

Wie zijn wij?
Zoals u onder het kopje St. Parkinsons Events hebt kunnen lezen, is de heer Ruud van der Horst, fervent biljarter en tevens Parkinsonpatiënt, sinds 2012 de oprichter van dit biljartevenement, daarbij vanaf het begin gesteund door BV Nieuwegein.
Begin 2019 nam dhr. Cees van Schaik het voorzitterschap over.
Helaas heeft hij om gezondheidsredenen deze taak midden 2023 over moeten dragen aan dhr. Jan Heida.

De oude (r) en de nieuwe voorzitter.

Verder bestaat het bestuur uit mw. M. Hennevelt (penningmeester) en dhr. Danny Kok (bestuurslid).
Harjan Hooijen is de man voor o.a. het technische onderhoud van de website.

Waar staan wij voor?
Een van onze prioriteiten is om de Stichting landelijke bekendheid te geven. Met dit doel hebben wij in mei 2022 voor de eerste keer deelgenomen aan de landsfinaledagen van de KNBB om zo het biljarten voor mensen met Parkinson een podium te geven. Behalve met de KNBB werken wij inmiddels samen met de landelijke vereniging voor mensen met Parkinson in Bunnik en hebben we contact gelegd met alle Parkinsons Cafés, wijkcentra en andere ontmoetingsplekken. Daarnaast hebben wij een indrukwekkende lijst met – speciaal voor deze behandeling gecertificeerde- fysiotherapeuten aangeschreven met de vraag hun cliënten met Parkinson te informeren over onze Stichting.
Verder worden wij gesteund door de afdeling Neurologie van het Radboud ziekenhuis in Nijmegen. Ook zoeken wij zo veel mogelijk publiciteit via de krant en via lokale televisiezenders.

Wat is ons doel?

Ons belangrijkste doel is om mensen, die met deze ziekte te maken hebben, te helpen hun hobby te blijven uitoefenen, zodat zij hun sociale contacten kunnen behouden en niet vereenzamen. Dat doen we o.a. door elke biljarter met Parkinson de gelegenheid te bieden met medepatiënten in de eigen regio in contact te komen en door hen te helpen met het zoeken naar geschikte biljartlocaties.
Wij weten inmiddels dat er hier en daar al kleine clubjes zijn ontstaan bv. vanuit de dagbehandeling, vaak onder begeleiding van de fysiotherapeuten.

Ons tweede doel is het organiseren van de deelname aan de landsfinaledagen van de KNBB èn het continueren van ons Jaarlijks Biljarttoernooi, dat elk jaar in het najaar gehouden wordt op de locatie van RCN, Herenstraat 100 te Nieuwegein.

Wat kunnen wij voor u betekenen?
Met de gegevens, die wij van u of van uw fysiotherapeut krijgen, kunnen wij voor u op zoek gaan in uw woonplaats of regio naar geschikte biljartlocaties. Aan de hand van uw adresgegevens, beperkingen, zoals traplopen en wel of geen zelfstandigheid in vervoer, kunnen wij in ons uitgebreide bestand gaan zoeken en indien gewenst de eerste contacten leggen.
Heeft u vragen of tips? Gebruikt hiervoor dan het reactie formulier op deze site of gebruik ons emailadres: parkinsonbiljart@outlook.com
Wij zullen dan zo spoedig mogelijk reageren.
Namens het bestuur,
Jan Heida