Algemeen

Wie zijn wij?

Wij zijn drie enthousiaste biljarters, die al enkele jaren biljarten bij RCN in Nieuwegein, en een penningmeesteres. Binnen onze vereniging (BV Nieuwegein) is een biljarter die de ziekte van Parkinson heeft. Ruud van der Horst heeft in 2012 een biljarttoernooi opgezet voor biljartende Parkinsonpatiënten. Wij als vereniging hebben dit initiatief vanaf het begin gesteund. Direct waren er voldoende leden beschikbaar als tellers en schrijvers alsmede de wedstrijdleiding. Ook de eerste sponsor kwam uit de eigen vereniging.
Nu zijn we tien jaar verder en heeft de ziekte Ruud dusdanig ingehaald dat hij de organisatie niet meer aan kan. Wij als ondersteuners wisten allang dat dit toernooi om die reden niet verloren mocht gaan. Om die reden hebben Jan en Cees besloten het toernooi in stand te houden en voort te zetten door toe te treden tot het bestuur van de Stichting Parkinson Events.
Omdat wij ook de jongsten niet meer zijn hebben wij gezocht naar versterking en hebben wij een jonge biljarter gevonden die achter dit initiatief staat en bereid is daaraan mee te helpen.
Wij zijn (foto rechtsboven): v.l.n.r. Cees van Schaik, Jan-Willem van den Hoven en Danny Kok.  Deze foto klopt niet meer en wordt zo spoedig mogelijk vervangen. Jan is verhuisd maar Ria heeft de zaken spontaan overgenomen. Harjan is onze technische man voor o.a. het onderhoud van de website.

Waar staan wij voor?

In de eerste plaats willen wij het toernooi van Ruud, dat nu de 10e editie in gaat, continueren.
Dit is het landelijk biljarttoernooi voor Parkinsonpatiënten en wordt in de 2e helft van het jaar georganiseerd. Hiernaast moeten wij, nu we met z’n vieren zijn, natuurlijk meer kunnen. Wij zetten ons in voor meer mogelijkheden voor onze doelgroep. 

Als eerste gaan wij, in nauwe samenwerking met de KNBB, onze best doen om op de landsfinaledagen van de KNBB het biljarten voor Parkinsonpatiënten een podium geven.

Door de ziekte verliest de Parkinsonpatiënt vaak veel moyenne waardoor hij/zij uit de huidige klasse en vaak ook uit het team valt.
Hierdoor gaan vaan de sociale contacten verloren die men juist als prettig ervaart. 
De meesten vinden wel weer een plekje in een lager team. Echter als dit vanwege de ziekte niet meer kan, willen wij u graag bijstaan. Want ook hierna zijn nog mogelijkheden om door te biljarten. Wij gaan hierin samenwerken met de landelijke vereniging voor Parkinsonpatiënten in Bunnik.
Verder willen wij nauw gaan samenwerken met alle Parkinson Café ’s en andere ontmoetingsplekken gaan benaderen om deze doelgroep bij elkaar te brengen.

Wat doen we nu in 2022?

Buiten het organiseren van het landelijk biljarttoernooi voor Parkinsonpatiënten kunnen wij meer organiseren. We moeten ook meer doen, want ieder jaar valt er een deel af.

We hebben vorig jaar – zoveel als we konden vinden – de biljartlocaties en de bijbehorende verenigingen in kaart gebracht, maar ook de wijkcentra waar gebiljart wordt, alsmede de Parkinsoncafé ‘s. Dat was gemakkelijk voor het aanschrijven. Toen alles in oktober 2021 vanwege Corona sloot hadden we hier weinig aan natuurlijk.

Hoe bereik je dan je doelgroep? Een bericht in de krant:

Stichting Parkinson Events zoekt biljarters welk met Parkinson zijn geconfronteerd.

Enkele patiënten reageerden hierop, maar ook verscheidene fysiotherapeuten. Dit was voor ons natuurlijk gelijk een nieuwe ingang. Om deze behandelaars in kaart te brengen incl. Emailadres was een nog grotere kluif als de vorige. We zaten toch op-gehokt, dus tijd maar goed besteden.

We kregen steeds meer respons.

Er bleek inderdaad zo hier en daar een eenzame patiënt te zijn, die zijn fysiotherapeut hiervoor al eens in de arm nam. Hun gegevens werden met ons gedeeld. Wij wilden natuurlijk het nodige weten van deze biljartliefhebber:

Wat is de postcode? Wat zijn de beperkingen? Kan patiënt (e) nog traplopen? Wat is het moyenne? Kan patiënt zelfstandig naar lokaal toe?

Aan de hand van deze gegevens zijn we in ons – inmiddels – uitgebreid – bestand, gaan zoeken en hebben we tot nu toe voor al aanvragen een geschikt biljartadres in de regio gevonden. Wij hebben namens de patiënt gebeld met het lokaal en datum en tijd alsmede aanspreekpunt voor de eerste afspraak gemaakt. Dit begint nu steeds meer te lopen.

Ook ontstaan er hier en daar al kleine clubjes vanuit de dagbehandeling zelf. Dit gebeurt vaak onder begeleiding van de behandelaars. Ook hebben we de gecertificeerde behandelaars van Parkinsonnet aangeschreven. Ook hiervandaan komt veel mede- werking. Ook lokalen welk vorig jaar zijn benaderd reageren nu steeds meer en positief.

Inmiddels worden wij ook gesteund door de afdeling Neurologie van het Radboud ziekenhuis in Nijmegen alsmede door de landelijke vereniging van Parkinsonpatiënten en door de Dirk Kuijt Foundation. Zie hiervoor bij sponsors.

Iedere positieve bijdrage v.w.b. verbeteringen van u, blijft hierin welkom.                                         
We blijven ons best doen en houden u op de hoogte.

Namens het bestuur

Cees van Schaik