Stichting Parkinson Events

Stichting Parkinson Events

Stichting Parkinson Events is een stichting die is ontstaan uit het toernooi dat al enkele jaren door Ruud van der Horst (zie foto linksboven) werd georganiseerd. Dit toernooi vindt jaarlijks op de derde woensdag van oktober plaats bij Recreatie Centrum Nieuwegein (RCN) aan de Herenstraat 100 te Nieuwegein.

Visie   

Stichting Parkinson Events heeft als visie dat mensen met Parkinson niet uitgerangeerd zijn, maar prima in staat zijn om aan een sport als biljarten mee te (blijven) doen.

In de meest brede zin wil de stichting daar een bijdrage aan leveren; enerzijds door de doelgroep in contact te brengen met een biljartvereniging in de eigen woonomgeving en anderzijds door het organiseren van biljarttoernooien specifiek voor de doelgroep.

De stichting kan mede hierdoor helpen bij het voorkomen dat mensen met Parkinson in een sociaal isolement terechtkomen.

Missie   

Onze missie is om mensen met Parkinson te helpen de biljartsport uit te blijven oefenen, dan wel om er kennis mee te maken.
Voor dat doel leggen we actief contact met o.a. behandelaars, Parkinsoncafés en biljartverenigingen om hen enthousiast te maken voor onze visie. Zo kunnen er landelijk in verschillende steden of dorpen groepen ontstaan met biljart(st)ers met een verschillend spelniveau en met mensen in verschillende stadia van de ziekte zelf.

Daarnaast organiseren we jaarlijks minimaal twee toernooien voor mensen met Parkinson. Eén in samenwerking met de KNBB, die jaarlijks in de maand juni voor diverse doelgroepen een landelijk toernooi organiseert en een tweede toernooi in eigen beheer in Nieuwegein. Dit is het Ruud van der Horst biljarttoernooi voor mensen met Parkinson op elke derde woensdag van oktober.  

Sponsors        

Voor het organiseren van het eigen Ruud van der Horst toernooi zijn we als stichting voor een groot deel afhankelijk van de bijdragen van onze sponsors.

Vanzelfsprekend wordt een deel van de kosten opgebracht door de deelnemers van het toernooi, maar voor ieder toernooi hebben we een groot aantal vrijwilligers nodig. De opbrengsten van de sponsorgelden gebruiken we met name voor de onkosten die dit aantal met zich meebrengt.

We zoeken actief naar bedrijven die sympathiek staan t.o.v. het werk van de stichting en vele van die bedrijven bevinden zich in de plaats Nieuwegein zelf.

Mocht ons werk u aanspreken en zou u het financieel willen ondersteunen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.