Stichting Parkinson Events

Stichting Parkinson Events is een stichting die is ontstaan uit het toernooi dat al enkele jaren door Ruud van der Horst (zie foto linksboven) werd georganiseerd. Dit toernooi vindt jaarlijks plaats bij Recreatie Centrum Nieuwegein (RCN) . Ook in 2023 zal er weer een biljart toernooi voor mensen met Parkinson plaatsvinden. Het toernooi vindt plaats op 18 oktober 2023 in de accommodatie van RCN aan de Herenstraat 100 te Nieuwegein.

Visie   

Stichting Parkinson Events heeft als visie mensen met Parkinson een mogelijkheid te bieden om isolement en eenzaamheid zo mogelijk te voorkomen 

In de meest brede zin willen we daaraan een bijdrage leveren door het faciliteren van sportieve biljartactiviteiten in de directe omgeving van de biljart(st)er met Parkinson. 

Helaas treft de Ziekte van Parkinson een stijgend aantal mensen. In 2020 waren er bijna 60.000 mensen met Parkinson en Parkinsonisme in ons land en dit aantal lijkt te stijgen tot het dubbele in 2040.  

De ziekte kan gemakkelijk leiden tot een mate van isolement en eenzaamheid; de kans is immers groot dat er op een moment bepaalde activiteiten wegvallen uit het dagelijkse leven zoals werk, hobby’s, sociale contacten en bewegingsvrijheid. Daarmee ontstaat gelijk het gevaar van een sociaal isolement. 

  

Missie   

Onze missie is om mensen met Parkinson te helpen hun geliefde sport uit te blijven oefenen dan wel er kennis mee te maken. We hebben een werkende strategie en willen deze landelijk en/of regionaal opzetten of bijdragen aan het opzetten ervan. Biljarten kan een hoofdactiviteit zijn van een groep of een nevenactiviteit bij diverse andere spelactiviteiten. Groepen kunnen bestaan uit biljart(st)ers met verschillend spelniveau en met mensen in verschillende stadia van de ziekte zelf. 

  

Strategie        

We zoeken actief naar individuele biljart(st)ers met Parkinson die zelf op zoek zijn naar een invulling van de lege plaatsen in hun agenda die ontstaan zijn vanwege hun beperking door de ziekte van Parkinson. We benaderen daarvoor eerstelijns medische behandelaars, samenwerkingsverbanden landelijk en regionaal, medische beroepsgroepen (b.v. ParkinsonNet), vrijwilligersinitiatieven, verenigingen voor sport- en spelactiviteiten, de KNBB en overige biljartorganisaties. Van de biljart(st)ers met Parkinson proberen een groep te maken die elkaar met enige regelmaat ontmoet met het biljartspel als samenbindende factor. Daarnaast bieden we hen aan deel te nemen aan het door de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond georganiseerde jaarlijkse toernooi en het in eigen beheer georganiseerde Ruud van der Horst biljarttoernooi voor mensen met Parkinson.