Aanmeldingen voor het 10e Landelijk Biljarttoernooi voor Parkinson patiënten

Er zijn reeds aanmeldingen voor de 10e editie van dit toernooi.

We weten nog niet of dit in september of in augustus wordt gehouden, 

We gaan dit nog inventariseren onder de reeds opgegeven spelers.

Als er meer dan 35 deelnemers zijn gaan we zelfs een 2e dag organiseren. Deze zou ook in april kunnen zijn.

U kunt u alvast opgeven onder voorbehoud van datum. Ook kunt u alvast een voorkeur van periode aangeven.

Eind april of eind augustus. U hoeft nu nog niet op het formulier, het aantal supporters of begeleiders aan te geven.

Dit kan later ook nog.

Eigen bijdrage p.p. is € 15,-. Hiervoor krijgt u 5 consumptiebonnen en een lunch aangeboden.

Ook deze bijdrage hoeft u nu nog niet bij inschrijving te betalen.

Schrijft u alvast in.  

De wedstrijdleiding.

Bericht van ……..de voorzitter

Aanmelden voor de 10e editie en andere zaken.

We hadden een slechte start. Vanwege Corona geen toernooi in 2020. 
In 2021 trokken we de datum voor het toernooi iets naar voren en dat werkte.  Dat was leergeld voor de toekomst. Wat het juiste moment zal zijn voor 2022, eind september of misschien zelfs augustus, moet nog blijken, maar we gaan spelen! De 10e editie, ofwel het 2e lustrum.

Bij ruime aanmelding kunnen we de spelers zelfs verdelen over 2 dagen. Hierbij kan je denken aan een keer in het voorjaar én een keer in september of augustus. Maar ook 2 dagen in genoemde perioden blijft tot de mogelijkheden.  Het nieuwe RCN-lokaal aan de Herenstraat 100 in Nieuwegein laat 40 spelers per toernooi dag toe. De lage eigen bijdrage mag geen obstakel zijn. Vervoer wil nog wel eens een probleem zijn, maar is in goede samenspraak tot nu toe altijd opgelost.

Het hele jaar door staan wij waar nodig patiënten bij, in het zoeken naar een gepaste biljartlocatie. Neem gewoon contact op!                                                 
0306034722 of parkinsonbiljart@outlook.com

Ook willen we dit jaar ,in nauwe samenwerking met de KNBB, het biljarten voor Parkinsonpatiënten een podium gaan geven.

Het meest moeilijk op dit moment is, is het contact krijgen met nieuwe deelnemers. De verenigingen hebben minder contact met de leden als normaal. De biljartcompetitie ligt al voor de 2e keer vanwege corona stil.

Toch doen wij alles om de nieuwe patiënten te bereiken..

Ons motto is:

Laat je niet stoppen, er zijn nog steeds alternatieven.

Waarom aandacht voor biljarters met de ziekte van Parkinson?

De Stichting Parkinson Events is opgericht door Ruud v d Horst, een biljartende Parkinsonpatiënt. De ontwikkeling van de ziekte maakte de 9e organisatie van het landelijk toernooi voor hem onmogelijk.

Het nieuwe bestuur; de vrijwilligers en de deelnemers bestaat voornamelijk uit biljarters. Bijna allen hebben de vorige 8 edities als vrijwilligers meegemaakt in de vorm van tellen; schrijven; wedstrijdleiding etc. dus zij weten waarover zij praten.

       Ongeveer een op de 22 mensen krijgt te maken met de ziekte van Parkinson.

       Mannen hebben hier ong. 50 % meer kans op als vrouwen.

Als je dit omrekent naar het biljarten zal één op de 66 biljarters met de ziekte te maken kunnen krijgen.

Alleen al bij de KNBB staan bijna 22000 spelende leden ingeschreven.

Dit betekent dat ong. 600 mannelijke leden in meer of mindere mate met de ziekte worden geconfronteerd.

Je motoriek wordt aangetast en je verliest de controle over alles wat je wilt doen. Dus ook in het biljartspel. De een in meerdere mate als de ander.

Zo kan je dus gemakkelijk uit de klasse vallen waarin je speelt. Zakt het moyenne teveel? Dan val je vaak ook uit het team. Is er nog een ander team voor je? Anders verlies je zomaar heel veel van je sociale contacten, waar je juist dàn zoveel behoefte aan hebt. En dan heeft de ziekte een steeds grotere impact op je leven.

Wij willen alles doen ter voorkoming dat u achter de geraniums verdwijnt.

Het nieuwe bestuur van de Stichting Parkinson Events wil bevorderen:

  • Het doorspelen na constatering van de ziekte en na negatieve invloed op je spel.
  • Is er geen ruimte in een ander team binnen je eigen vereniging? Dan gaat de Stichting op zoek naar een andere biljartplek in jouw omgeving waar wel plaats is.
  • Is de ziekte zover, dat je niet meer mee kan doen in de wedstrijd sport? Dan kijken we samen naar de alternatieven. Hierbij betrekken we ook de plaatselijke Parkinson Café ’s.
  • Hiernaast organiseren we een landelijke toernooi dag in Nieuwegein.

Dit jaar 2021 wordt het 9e Landelijke Biljart Toernooi voor Parkinson Patiënten op 14 oktober gehouden.

Dit is een dag waar alle deelnemers gelijk zijn.

Hiernaast streven we samen met de KNBB, om in juni 2022 een flink aantal biljarttafels te reserveren voor Parkinson patiënten tijdens de landsfinaledagen van de KNBB.

Dit is een toernooi over meerdere dagen. Kun je dus de ene dag niet mee doen, dan – naar wij hopen – de andere dag. Meerdere dagen achtereen biljarten, is voor een Parkinsonpatiënt een bijna onhaalbare zaak, weten we ondertussen.

Heeft u suggesties, voor wat Stichting Parkinson nog meer voor u zou kunnen doen?

Wij horen ze graag.

U kunt zich ook opgeven voor de 9e editie van het landelijk toernooi in oktober en/of voor de landsfinaledagen middels het aanmeldingsformulier op onze website: www.parkinsonevents.nl