NK voor biljarters met Parkinson

De datum is zaterdag 22 juni.
Locatie: BCO Oegstgeest : De Voskuyl 38a   2341 BJ Oegstgeest  (071-5173838)
Starttijd: 10.30u

Voor deelname aan dit KNBB toernooi hebben de volgende mensen zich aangemeld:

Joan v. Haaften
Ruud v.d. Horst
René Keijsers
Kees Ludlage
George Ongena
Rob Overloop
John v. Schaijk
Rob Stolzenbach
Peter v. Strien
Koos v. Touw
Martin Verlaan
Hans de Vreede

Wij wensen hen allen veel plezier en succes toe!

In memoriam: Cees van Schaik.

Onze geridderde en gelauwerde oud-voorzitter Cees van Schaik is op woensdag 21 februari jl. overleden.
Voor zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en voor zijn verdere familie en vrienden is dit een verdrietige en moeilijke tijd waarin ze definitief afscheid moeten nemen van een geliefd iemand.
In gedachten zijn we bij hen en we wensen hun allen heel veel sterkte toe in deze verdrietige en moeilijke dagen

Vorig jaar rond deze tijd wist Cees dat hij te maken had met een ziekte waar hij niet meer van zou herstellen. Typerend voor Cees koos hij er voor zo lang mogelijk midden in het leven te blijven staan en daar waar hij nog kon, zich in te zetten voor de ander. Niemand had toen voorzien of verwacht dat hij nog zo lang bij ons zou zijn. Cees was een echte vechter, hij gaf niet snel op.

Slechts twee jaar heeft Cees voorzitter mogen zijn, maar in die twee jaar heeft hij Stichting Parkinson Events behoorlijk op de kaart gezet.
Begaan als hij was met de doelgroep, biljarters met Parkinson, zette hij zich er voor in dat ieder die hem daar om vroeg een plek zou vinden om de biljartsport te kunnen blijven beoefenen ondanks de beperkingen die de ziekte met zich meebrengt. Zo ben ik zelf ook met hem in contact gekomen zo’n twee jaar geleden.

Daarnaast was Cees de drijvende kracht achter het jaarlijkse toernooi in oktober en opende hij de weg naar deelname van de doelgroep aan het landelijke KNBB toernooi.

Cees was een bevlogen mens met een mooi karakter

Biljarten was zijn lust en zijn leven, en daarnaast was Cees op en top een mensen-mens. Nooit zat hij verlegen om een praatje en hij was duidelijk in wat hij van bepaalde zaken vond.

Als stichting danken we veel aan hem. We zullen hem missen, zijn afwezigheid zal zich doen voelen als we bij een komend toernooi weer bij elkaar zijn.

Wat overblijft zijn de mooie herinneringen aan een zeer gewaardeerd medemens.

Namens Stichting Parkinson Events,

Jan Heida (voorzitter)

Cees van Schaik is “Lid in de Orde van Oranje Nassau”.

Meestal begint een burgemeester met de woorden:
Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd u te benoemen tot …enz.
Aan het uitreiken van de Koninklijke onderscheiding aan Cees van Schaik gingen heel wat meer woorden van de burgemeester van Nieuwegein vooraf.
Op 31 augustus jl.. werd Cees door zijn broer naar Biljartcentrum RCN in Nieuwegein gelokt. Broer Ton moest even met Harjan babbelen over een driebandenwedstrijd tussen zijn team en dat van Harjan (smoesje maar voor een goede zaak).
Bij RCN aangekomen bleek al heel snel dat er wel heel veel bekenden aanwezig waren.
Toen ook de burgemeester nog binnen kwam (compleet met ambtsketen) werd Cees al een beetje zenuwachtig.

Hieronder een link naar een filmpje met de uitreiking en een paar foto’s.
Op één van die foto’s staan ze naast elkaar: de oude (Cees van Schaik) en de nieuwe voorzitter (Jan Heida).

https://www.facebook.com/watch/?v=1131516661141391 (filmpje gemaakt door medewerker KNBB)

Cees: van harte gefeliciteerd!! Je hebt dit dik verdiend!

Bericht van een vrijwilliger……….. Theo van Bennekom

Mijn naam is Theo van Bennekom,
Sinds 2016 ben ik lid van Biljartvereniging Nieuwegein.
In mijn jeugd had ik wel eens een keu in mijn handen gehad op een jeugdvereniging in Utrecht. Daar kon je dan afschrijven voor een kwartiertje biljarten of tafeltennissen. De animo voor het biljarten was daar vele malen groter dan voor het tafeltennissen. Op een gegeven moment werd op die jeugdsoos door enkele vrijwilligers een biljartvereniging opgezet, maar ik had mijn keuze toen al laten vallen op de tafeltennissport.
Regelmatig schreef ik toch ook wel af op de biljarttafel. Vooral het spelletje 10 over rood was bij ons erg populair. Mijn talenten reikten niet zo ver dat ik de 10 ooit gehaald heb. Mijn biljart carrière was zo rond mijn 16 e levensjaar wel over.
Na in mijn verdere leven veel met tafeltennis en basketbal bezig te zijn geweest naderde rond 2015 mijn pensioengerechtigde leeftijd. Een moment om te gaan nadenken over hoe de grote hoeveelheid vrije tijd die dan op je afkomt een nadere invulling kan worden gegeven. Met mijn buurman ben ik op een zaterdagmiddag eens gaan kijken op de biljartvereniging in Nieuwegein en daar sloeg na vele jaren de vonk weer over.
Aangemeld als lid en als man met veel vrije tijd al snel gevraagd om toe te treden tot het bestuur van BVN.
Daar ging ik in 2017 eens kijken bij het door Ruud van der Horst georganiseerde Parkinson toernooi.
Wat ik daar zag maakte direct grote indruk op mij.
Mensen met een beperking die binnenkomen, soms over de trap, maar enkele ook met de traplift, die elkaar bijna allemaal herkennen, heel geanimeerd een kop koffie met elkaar drinken en eigenlijk niet kunnen wachten om met het spelletje te beginnen. Tijdens het biljarten gaat het er best wel fanatiek aan toe. Het gaat bij enkele spelers niet alleen om het spelletje, maar zeker ook echt om te winnen.
Geweldig om te zien en mee te maken hoe deze mensen met zo’n grote passie achter de tafel staan te spelen. Ik heb me dan ook direct aangemeld om jaarlijks te komen tellen en schrijven. Lastig daarbij is wel hoe je precies om moet gaan met alle regels. Hoe beoordeel je een touche en een biljardé bij deze spelers? Gelukkig wordt van ons verwacht om, waar nodig, wat vrij met de regels om te gaan.
Vanaf mij n 2e toernooi heb ik in Harry van der Made een vaste maat gevonden om samen te jureren. Ik denk dat wij er samen in slagen om de spelers op de aan ons opgeven tafel op een prettige manier van goede arbitrage te voorzien.
Ondertussen heeft dit toernooi er ook toe geleid dat ik wekelijks met Gerard Bos, een van de deelnemers van het toernooi wekelijks een middag te biljarten. Gerard was een van mijn teamgenoten op de tafeltennisvereniging van Nieuwegein voordat ook bij hem Parkinson toesloeg.
Wij maken er iedere week, als hij daartoe in staat is een gezellige maar ook fanatieke biljartmiddag van. Wij beleven hier allebei erg veel plezier aan.
Ik hoop dat alle spelers van dit toernooi nog lang in staat zullen zijn deel te nemen en zal, waar mogelijk graag nog vele jaren deel uitmaken van het begeleidingsteam.
Theo van Bennekom.

Donatie namens AAG B.V.

Afgelopen vrijdag heb ik Cees van Schaik (voorzitter van de Stichting Parkinson Events) een cheque ter waarde van € 250,– mogen overhandigen.

Deze cheque heb ik op 1 oktober jl.. tijdens een Surprise party van AAG B.V (mijn werkgever) ter gelegenheid van het 60 jarig bestaan in ontvangst mogen nemen.
Harjan Hooijen

Een blije Cees met de “cheque”. Het bedrag staat inmiddels op de rekening van de Stichting.

Over AAG:

Zorg is onmisbaar voor onze samenleving. We zien dat veranderingen in de maatschappij elkaar in rap tempo opvolgen. Dit heeft gevolgen voor de vraagstukken die zorgorganisaties het hoofd bieden. Hoe kunnen zij meebewegen?

AAG gelooft in een goede bedrijfsvoering als stevig fundament voor de zorg. Wij bieden ondersteuning bij het verbeteren van (bedrijfskundige) processen, zodat zorgorganisaties zich kunnen richten op hun belangrijkste taak: het zorgdragen voor mensen.

We richten onze blik op het grote geheel en houden oog voor het specialistische detail. We bieden toegevoegde waarde door mens, proces en systeem met elkaar te verbinden. Hierbij zijn de mens en het proces leidend. AAG-ers zijn expert in het doorgronden van processen. Ieder proces dat we ‘vastpakken’ verbinden we met het gedrag van onze klanten. En met onze kennis en expertise voegen we net dat beetje extra toe. Zo ontstaat simpelere, snellere en menselijkere bedrijfsvoering.
https://www.aag.nl

Bericht van een vrijwilliger….. Harjan Hooijen

Mijn naam is Harjan Hooijen.
Ik ben 68 jaar en woon met mijn vrouw Ria in IJsselstein. Ik biljart al een jaar of 30 en dat doe ik sinds 2014 in de biljartzaal van RCN in Nieuwegein. Eerst nog als lid van BV Poortdijk en later als lid van BV Nieuwegein.
Mijn spelletje is het driebanden (groot en klein).
Waar ik ook lid van een vereniging was… het duurde meestal niet lang of ik was bestuurslid.
Nu ben ik wedstrijdsecretaris van de Woerdense Biljartbond (WBB) en wedstrijdleider bij BV Nieuwegein.
Toen Cees van Schaik mij vroeg of ik iets voor de stichting Parkinsonevents kon betekenen hoefde ik niet lang na te denken. Ik ben beroepsmatig veel met automatisering en internet bezig geweest dus… website bouwen en beheer daarvan!
Op de dag van het 10e Ruud van der Horst biljarttoernooi voor Parkinson patiënten fungeer ik samen met de broer van Cees als wedstrijdleider.
Ik hoop op 17 augustus op een hele gezellige dag met veel gelijkgestemden.
Vergeet niet dat er op 4 juli ook nog een Landsfinale voor Parkinson patiënten wordt georganiseerd door de KNBB. Hieraan wordt o.a. deelgenomen door Ruud van der Horst
( en een 12-tal andere biljartende Parkinson patiënten).
Komt u ze ook aanmoedigen?
Locatie: sportcentrum Merwestein in Nieuwegein.
Aanvang: 10:30 uur
Groet en tot 4 juli en/of 17 augustus
Harjan