Donatie namens AAG B.V.

Afgelopen vrijdag heb ik Cees van Schaik (voorzitter van de Stichting Parkinson Events) een cheque ter waarde van € 250,– mogen overhandigen.

Deze cheque heb ik op 1 oktober jl.. tijdens een Surprise party van AAG B.V (mijn werkgever) ter gelegenheid van het 60 jarig bestaan in ontvangst mogen nemen.
Harjan Hooijen

Een blije Cees met de “cheque”. Het bedrag staat inmiddels op de rekening van de Stichting.

Over AAG:

Zorg is onmisbaar voor onze samenleving. We zien dat veranderingen in de maatschappij elkaar in rap tempo opvolgen. Dit heeft gevolgen voor de vraagstukken die zorgorganisaties het hoofd bieden. Hoe kunnen zij meebewegen?

AAG gelooft in een goede bedrijfsvoering als stevig fundament voor de zorg. Wij bieden ondersteuning bij het verbeteren van (bedrijfskundige) processen, zodat zorgorganisaties zich kunnen richten op hun belangrijkste taak: het zorgdragen voor mensen.

We richten onze blik op het grote geheel en houden oog voor het specialistische detail. We bieden toegevoegde waarde door mens, proces en systeem met elkaar te verbinden. Hierbij zijn de mens en het proces leidend. AAG-ers zijn expert in het doorgronden van processen. Ieder proces dat we ‘vastpakken’ verbinden we met het gedrag van onze klanten. En met onze kennis en expertise voegen we net dat beetje extra toe. Zo ontstaat simpelere, snellere en menselijkere bedrijfsvoering.
https://www.aag.nl

Geplaatst in Bericht van een vrijwilliger, Geen categorie.